foto1
foto1
foto1
foto1
foto1
Welcome to Her Li Chuan
ท่าฝึกพื้นฐานของศิลปะการต่อสู้ป้องกันตัว
Her Li Chuan      การฝึกศิลปะการต่อสู้ป้องกันตัว เฮอลีชวน สิ่งสำคัญที่สุดคือ ท่าฝึกพื้นฐาน (Basic) ผู้ที่สนใจที่จะฝึกฝนวิชานี้จะต้องฝึกฝนท่าพื้นฐานให้ถูกต้องและเกิดความชำนาญก่อนที่จะฝึกขั้นต่อไป มิฉะนั้นแล้ว จะเป็นอุปสรรคต่อการฝึกในอนาคต และท่าพื้นฐานนี้ หากฝึกจนเกิดความชำนาญแล้วก็สามารถนำไปใช้ในการบริหารร่างกายได้เป็นอย่างดี และใช้ในการป้องกันตัวได้ดีในระดับหนึ่ง จึงขอให้ทุกท่านที่สนใจ อย่าได้มองข้ามท่าพื้นฐานเหล่านี้ ที่ผ่านๆมา ส่วนมากผู้ฝึกชอบข้ามขั้นตอนการฝึก เมื่อถึงเวลาต้องฝึกขั้นสูงขึ้น ก็ต้องกลับมาฝึกพื้นฐานกันใหม่อีกเป็นการเสียเวลา

      สมัยที่ข้าฯเริ่มฝึกศิลปะมวยจีนโบราณ จะถูกอากงบังคับให้ฝึกท่าพื้นฐานวันละหลายชั่วโมง และทุกครั้งก่อนการฝึก จะต้องเริ่มที่ท่าพื้นฐานก่อนเพื่อให้เกิดความชำนาญอย่างเช่น ท่าพื้นฐาน การคว้าจับ การปิดป้อง การย่างเท้าการสืบเท้า แต่ละช่วงระยะจะต้องฝึกจนได้ระยะที่แน่นอนเพราะในสมัยนั้น มีการฝึกกระบี่ กระบอง ทิเฉียะ (ไซ) และดาบใบหลิว ด้วย หากระยะการสืบเท้า ย่างเท้าที่ไม่มีระยะที่แน่นอนแล้ว เวลาสลับปรับเปลี่ยนท่าทาง อาจเกิดอันตรายกับตัวเองได้ ในวงการศิลปะมวยจีนกล่าวเป็นสำเนียงภาษาจีนแต้จี๋วว่า "คุยโป่วบ่อฉุ้งเฉียะ" ความหมายก็คือ ไม่มีระยะในการย่างเท้านั่นเอง ข้าฯจึงใคร่ขอให้ทุกท่านที่สนใจฝึกฝนศิลปะการต่อสู้ป้องกันตัว เฮอลีชวน พึงตระหนักถึงเรื่องนี้ด้วย เพราะในอนาคตจะต้องมีการฝึกอาวุธดังกล่าวข้างต้นร่วมด้วยอย่างแน่นอน

      ข้าฯหวังเป็นอย่างยิ่งว่า ภาพ Basic ที่ได้นำลงในเว็บฯนี้ คงให้ประโยชน์แก่ท่านที่สนใจฝึกฝนศิลปะการต่อสู้ป้องกันตัว เฮอลีชวน ด้วยตนเอง และข้าฯจะพยายาม Update เพิ่มเรื่อยๆตราบเท่าที่โอกาสจะอำนวย หากท่านใดมีข้อสงสัยใดๆขอเชิญสอบถามได้จากลูกศิษย์ เฮอลีชวน ทุกท่าน หรือจะสอบถามข้าฯโดยตรงได้ที่สำนักฯ ถึงแม้ว่าที่สำนักฯ จะอภิรมย์ เป็นแค่บ้านพักธรรมดา ตามที่เคยมีท่านหนึ่ง ซึ่งโตเพราะข้าว แก่เพราะเวลา โตแต่ตัว สมองเท่าหัวสิว ได้นำไปประกาศในกระทู้เว็บฯอื่น มาแล้วนั้น แต่ที่นี่ ไม่ว่าข้าฯ หรือลูกศิษย์ เฮอลีชวนก็เปิดกว้างไม่เลือกมั่งมี หรือจน ยินดีต้อนรับทุกๆท่าน คนเราถ้าหากต้องการจะเก่งอวดชาวบ้าน อย่า! " เก่ง Hero ฉลาดBuffalo" เห็นโลงศพไม้กระดานสี่เหลี่ยมแล้วกลัวจะไม่ภิรมย์ดั่งใจหมาย ขออย่าได้หลั่งน้ำตาให้เสียชาติตระกูลผู้มั่งมีเลยขอเชิญประกาศในกระทู้เว็บฯใดก็ได้ตามที่ท่านเคยทำมาก่อนจะเรียก ลูกศิษย์ เฮอลีชวน ช่วยกันบริจาคโลงจำปาให้
 


                                  อาจารย์ เกรียงไกร เถลิงพล ( ลี )